رسانه کسب‌و‌کارهای گردشگری ایران

مدتورتاک 3 برگزار شد

مدتورپرس؛ خبرگزاری گردشگری سلامت سومین دورهمی (مدتورتاک3) خود را با محور «زمان عبور گردشگری سلامت ایران از کرونا» برگزار کرد. در این رویداد دکتر محمد